art – das Kunstmagazin: Schicksal als Chance ?

art – das Kunstmagain : Wohin des Weges?
 
art - das Kunstmagazin, Dezember 2020 (Titel, détail)
art – das Kunstmagazin, (Titel, détail)

„art – das Kunstmagazin: Schicksal als Chance ?“ weiterlesen

Cindy Sherman: art – das Kunstmagazin, jetzt!

Cindy Sherman – ihr Leben in Photographien ….

Cindy Sherman
Cindy Sherman

„Cindy Sherman: art – das Kunstmagazin, jetzt!“ weiterlesen

Donald Judd : art das Kunstmagazin – Édition de mars 2020

Donald Judd –  le portrait dans le art das kunstmagazin – Claudia Bodin
 
Donald Judd, (Portrait)
Donald Judd

„Donald Judd : art das Kunstmagazin – Édition de mars 2020“ weiterlesen

art – das kunstmagazin : 40 Jahre !

art – das kunstmagazin  – seit 1979 ….

art - das kunstmagazin (40)
© art – das kunstmagazin (40 Jahre Art – Das Jubiläumsheft / November 2019) (détail)) 

„art – das kunstmagazin : 40 Jahre !“ weiterlesen