Têtê-à-têtê ….(23): Wibke von Bonin et Werner Schmalenbach

Têtê-à-têtê ….(23): Wibke von Bonin et Werner Schmalenbach

Wibke von Bonin et Werner Schmalenbach, Kunstsammlung NRW
Wibke von Bonin et Werner Schmalenbach, Kunstsammlung NRW, Düsseldorf