Hans Peter Feldmann – Fondation A Stichting

Hans Peter Feldmann
 
Hans-Peter Feldmann, "Horizontale Bluemntöpfe", Art Basel, Bâle - Basel
Hans-Peter Feldmann, „Horizontale Bluemntöpfe“, Art Basel, Bâle – Basel

„Hans Peter Feldmann – Fondation A Stichting“ weiterlesen